CEVRO pokračovalo v přípravě krajských kandidátů

05. listopadu 2004 - Petra Viktorová
05 List

V pátek a sobotu 1.–2. října CEVRO pokračovalo v přípravě krajských kandidátů ODS. V pátek se uskutečnily dva semináře: v dopoledních hodinách seminář pro kandidáty Středočeského kraje, odpoledne pak v Brně pro kandidáty jihomoravské. Sérii seminářů zakončilo setkání v Plzni, kterého se zúčastnili kandidáti z Plzeňského i Ústeckého kraje.

Semináře měly dvě části. V první části se kandidáti připravovali na zvládnutí nelehké úlohy, kterou sehrají ve volební kampani. Pod vedením zkušených psychologů a specialistů na komunikaci a veřejnou prezentaci Jiřího Frgala a Mileny Blahákové absolvovali teoretickou i praktickou přípravu na veřejná vystoupení. V rámci přípravy kandidáti také diskutovali o řadě otázek, které mohou v kampani dostat a o tom, jak na ně nejlépe odpovědět.

Druhá část přípravy byla soustředěna na tři aspekty krajské politiky. Právníci Petr Kolář a Jiří Pospíšil ve svých přednáškách připomněli, jaké je ústavní postavení krajů, pravomoci jednotlivých krajských orgánů, role zastupitelů a nezapomněli ani na zahraniční zkušenosti s regionální politikou, které by mohly naší krajské reprezentaci poskytnout mnohé náměty např. k zákonodárným iniciativám. Ekonomka Jaroslav Kypetová se ve svých přednáškách soustředila na problematiku krajských financí a rozpočtů. Na konkrétních příkladech ilustrovala nepříliš šťastné řešení tohoto problému. Zkušený lektor z Institutu pro strukturální politiku Jiří Pstružina se zabýval řadou problémů spojených s jejich čerpáním. Všechny přednášky byly vždy doprovázeny živou diskusí, do níž se zapojili mnozí přítomní kandidáti, včetně řady zúčastněných krajských radních.

Sedm seminářů pro 130 kandidátů

Všech sedmi seminářů, které CEVRO v září a na začátku října uspořádalo, se zúčastnilo na 130 kandidátů z deseti krajů. Když připočteme dva jarní semináře pro krajské lídry a zástupce volebních štábů, dojdeme k celkovému číslu 150 účastníků. Celý projekt podpořila finančně Nadace Hanse Seidla.

Všichni krajští kandidáti ODS navíc obdrželi příručku zvanou „Průvodce krajského pravicového kandidáta“, kterou CEVRO při příležitosti letošních voleb vydalo. Účastníci seminářů pak jako dárek za svoji aktivitu získali také druhou novou publikaci CEVRO – knížku Jiřího Frgala a Hany Svobodové „Mozaika komunikace“.