CEVRO na European Ideas Network v Berlíně

01. října 2004 - Petra Viktorová
01 Řij

V Berlíně se 9.–11. září konala pod záštitou Nadace Konrada Adenauera mezinárodní konference „European Ideas Network – Summer University and European Ideas Fair“. Konference zástupců středopravicové politiky z celé Evropy se na pozvání pořadatelů zúčastnilo také CEVRO.

Nosnými tématy prvního dne konference byla obrana a bezpečnost, finanční služby, demografické změny a imigrace, vytváření pracovních míst v Evropě a ekologické problémy. Konferenci zahájil předseda frakce Evropské lidové strany–Evropských demokratů v Evropském parlamentu Hans-Gert Poettering. Mezi dalšími řečníky vynikali zvláště předsedkyně CDU Angela Merkelová a úspěšný španělský expremiér José María Aznar.

Tématy druhého dne byl zejména privátní sektor ve veřejných službách, globalizace, demokracie v Evropské unii, terorismus a mezinárodní bezpečnost a trvale udržitelné hospodářství. Hvězdou pátečního programu byl francouzský expremiér Edouard Balladur.

V sobotu konference pokračovala diskusemi o celosvětovém trhu, resp. konkurenceschopnosti a kontrole, které se mj. zúčastnili bývalý francouzský ministr financí Alain Madelin a šéfredaktor Wall Street Journal Europe Fred Kempe. V následujícím bloku hovořil profesor politické ekonomie Francis Fukuyama z Johns Hopkins University, proslavený esejí „Konec dějin“, o zrychlování životního stylu a změnách hodnot. Biotechnologiím, „výrobě“ schopnějšího a výkonnějšího člověka se v nadsázce věnoval autor sci-fi literatury Bruce Sterling. O společnosti poznamenané stresem a stále rychlejším životním tempem pak hovořil profesor Peter Sloterdijk – jeden z nejvýznamnějších současných filozofů a kulturních kritiků z Univerzity v Karlsruhe.

Program European Ideas Network uzavřelo setkání středopravicově orientovaných think-tanků, které moderoval generální tajemník pořádající Nadace Konrada Adenauera Wilhelm Staudacher společně s britským konzervativním europoslancem Jamesem Ellesem. Na úvod setkání se postupně představili zástupci všech zúčastněných institucí, kteří seznámili ostatní účastníky s činností jejich organizací. Účastníky tohoto setkání byli zástupci think tanků z Itálie, České republiky, Rakouska, Velké Británie, Španělska, Francie, Maďarska, Nizozemska, Německa a Litvy. CEVRO zastupovala autorka tohoto textu.

Poté proběhla společná diskuse o tématech, které zpracovaly jednotlivé pracovní skupiny s těmito názvy: 1. Společné hodnoty a občanská společnost, 2. Demografické změny a imigrace, 3. Vzdělávání a lidský potenciál, 4. Ekonomické reformy a konkurenceschopnost, 5. Transatlantické vztahy. Následovalo projednávání závěrečného společného komuniké, které bylo velmi bouřlivé. Spor se vedl zejména o pasáže navrhované zástupci francouzské nadace, týkající se podpory návrhu evropské ústavy. Protože s tímto návrhem nesouhlasila velká část účastníků, bylo vydání společného prohlášení nakonec odloženo na příští jednání, které proběhne v roce 2005.