Komunisté různých stran, spojte se!

01. října 2004 - Ivan Langer
01 Řij

Už Karel Havlíček Borovský blahé paměti říkával: „Kdo se cizího jmění dotýká, kdo do cizího jmění sahá, je komunista! Jen majitel sám právo má se svým jměním dle své vůle nakládati a každé míchání se do toho odjinud je komunismus.“

Po patnácti letech od pádu komunismu naši zemi opět obchází strašidlo komunismu. Tentokrát ovšem kupodivu nikoli z lůna samotné bolševické strany, nýbrž z řad vládních socialistů. Těm už nestačí útok na soukromé vlastnictví zvyšováním daní, pojistného a jiných poplatků. Teď už chtějí jít přímo k věci; žádné okliky.

Nový ministr pro místní rozvoj Paroubek chystá zákon o vyvlastňování pozem-ků a budov. Pochopitelně ve „veřejném zájmu“, jak jinak! A ohromně se zlobí, že se informace dostala na veřejnost dříve, než si ji nechal oficiálně posvětit vládou. Hovoří o účelových tazích proti své osobě. A dokonce o kampani. Je to jako když zloděj křičí, chyťte zloděje. Je-li něco v této věci opravdu účelové, pak jedině to, že ministr vůbec uvažuje o přijetí speciálního zákona, jehož cílem není nic jiného, než nové a podstatně rozšířené omezení práva, jež za svaté považuje dokonce i jinak problematická Listina základních práv a svobod.

Omezení soukromého vlastnictví není v levicových luzích a hájích ničím novým. Nemělo by nás nijak překvapit. Kdejaká levicová diktatura začínala útokem na soukromé vlastnictví. Stačí vzpomenout znárodňování v poválečném Československu, kterým odstartovala komunistická cesta k moci. Soukromý majetek je důležitou zárukou svobody každého člověka (rodiny, společenství) a jeho nezávislosti na státu. A právě o zničení svobody a nezávislosti šlo všem levičákům na prvním místě.

Ještě smutnější je ale to, že socialistický ministr při tvorbě vyvlastňovacího zákona jen převzal štafetu od svého předchůdce. Ano přátelé, první polistopadový vyvlastňovací zákon jako první začal připravovat předseda „liberální“ US-DEU Pavel Němec! To ale není všechno. V zákoně z dílny unionistického ministerstva je jako důvod pro vyvlastnění už nejen stavba vodovodu, dálnice či továrny, ný-brž také založení parků a ploch veřejné zeleně!

Až se tedy jednoho dne probudíte a na místě vašeho, po tři generace děděného domku bude trávník na venčení psů, za což obdržíte pár šupů vyměřených soudním znalcem, vůbec se nedivte. To se jen spojili komunisté z různých českých stran. Věřme, že ne na věčné časy…