První absolventi Liberálně-konzervativní akademie

13. července 2004 - Ladislav Mrklas
13 Červ

A je to tady! Historicky první posluchači Liberálně-konzervativní akademie se v sobotu 5. června 2004 stali jejími historicky prvními absolventy. Stalo se tak poté, co všichni úspěšně složili náročný vědomostní test, který se skládal z 20 otázek z ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie a práva. Nejhorším výsledkem přitom byl zisk 14 bodů z možných 20. Jedna z absolventek dosáhla plných dvaceti správných odpovědí! Následně všichni posluchači obhajovali a také úspěšně obhájili své závěrečné eseje. Řada z nich byla opravdu skvělá, a proto se CEVRO rozhodlo je v budoucnu vydat formou sborníku.

Po obhajobách následovalo slavnostní předávání diplomů, kterého se v důstojném prostředí Café Louvre zúčastnili také předseda ODS Mirek Topolánek a předseda správní rady CEVRO Ivan Langer. Oba absolventům k jejich výsledkům poblahopřáli a vyjádřili svoje přesvědčení, že akademie se bude neméně úspěšně rozvíjet i v dalších letech.