Březen

12. května 2004 - Petr Sokol
12 Kvě

Březen

Výkonná rada o vládě a Perssonovi

Výkonná rada ODS 5. dubna konstatovala ve svém usnesení, že premiér Špidla a vláda ČR selhává při řešení klíčových problémů této země. Počet nezaměstnaných v březnu dosáhl rekordu 10,9 % a nezaměstnanost v některých okresech je vyšší, než byla v době ekonomické krize přelomu 20. a 30. let minulého století.

Výkonná rada zároveň odsoudila výroky dvou sociálně demokratických evropských politiků – kancléře Schrödera a premiéra Perssona – že míra přímého zdanění v nových členských zemích EU je příliš nízká a že takové země mohou být v budoucnu kráceny na finanční pomoci z Evropské unie. ODS vždy tvrdila, že snaha o tzv. harmonizaci přímých daní je skrytou snahou evropské levice o jejich zvyšování. Nyní se jasně ukazuje, že to byla pravda. Kancléř Schröder a premiér Persson tímto krokem připravují koncept trvale udržitelné zaostalosti pro nové členské státy.

Za neuvěřitelnou reakci Výkonná rada ODS považuje následný výrok premiéra Špidly, že České republiky se to nedotýká, neboť míra zdanění je u nás už stejně vysoká jako v EU. To dokazuje, že tato vláda už dávno rezignovala na provádění jakékoliv rozumné a autonomní daňové politiky (ač tato je stále v kompetenci národních vlád), jako jednoho z hlavních nástrojů hospodářského růstu.

 

Schválen volební program

Výkonná rada na svém zasedání také schválila volební program ODS pro volby do Evropského parlamentu s názvem „Stejné šance pro všechny“. Rada uvítala změnu stanov frakce EPP-ED přijatou dne 31. března 2004, která umožní zapojení evropských poslanců ODS do této frakce.

Výkonná rada v neposlední řadě vyjádřila znepokojení nad zneužíváním institutu vazby k politickému boji mezi vládou a opozicí. Politizace trestního řízení započatá akcí „Čisté ruce“ je nepřijatelná a všichni, kteří se na tomto zneužívání pravomocí podílejí, budou dříve nebo později hnáni k odpovědnosti. ODS hájí princip „padni komu padni“, ale zároveň trvá na korektním zákonném a politicky nemotivovaném postupu policistů i státních zástupců. Výroky nejvyšší státní zástupkyně M. Benešové, ve kterých označila starosty a primátory za „gubernátory propojené s podnikatelským prostředím“, považuje ODS za skandální a poškozující nejen principy demokracie, ale i čest a dobrou pověst více než 6300 starostů a primátorů v ČR.

 

První kandidáti do Senátu

Výkonná rada ODS schválila první kandidáty strany do Senátu pro volby letos na podzim. V Libereckém volebním obvodu bude post obhajovat místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a v jičínském obvodu předseda senátního klubu Jiří Liška. V Pardubicích se bude o senátorské křeslo ucházet primátor města Jiří Stříteský. V senátním obvodu Blansko Vlastimil Sehnal a v obvodu Brno-venkov dosavadní senátor a stínový ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Potřetí se pokusí olomoucké senátní křeslo vybojovat proděkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého Jan Hálek. V Bruntále ODS nominovala automobilového závodníka a podnikatele Jiřího Žáka a v Novém Jičíně místostarostu Kopřivnice Milana Bureše. V ostravském obvodu č. 70, kde dosud „senátoruje“ předseda ODS Mirek Topolánek se křeslo pro občanské demokraty pokusí udržet zubní lékařka a členka Městského zastupitelstva Hana Heráková. Ve volebním obvodu č. 73 se sídlem ve Frýdku-Místku bude kandidovat ředitel základní školy v Třinci Ivo Klen, v Kroměříži pedagog Zdeněk Janalík a v Hodoníně lékařka Alena Venhodová.

 

Hospodaření ODS 2003

Občanská demokratická strana 30. března 2004 v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích odevzdala do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2003. Součástí zprávy pro Sněmovnu je Zpráva auditora o auditu účetní závěrky provedeném firmou HZ Praha spol. s r.o. Podle výroku auditora účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech aktiva, závazky, vlastní jmění a finanční situaci Občanské demokratické strany k 31.12. 2003 a výsledek jejího hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Výnosy ODS za minulý rok byly 181.457 tis. Kč, z toho státní příspěvek na činnost činil 139.050 tis. Kč. Od 923 dárců obdržela ODS peněžní dary v celkové výši 16.337 tis. Kč, z toho od 18 dárců částky ve výši nad 50 tis. Kč. Tyto dary byly ODS poukázány formou 20 darovacích poukázek.

Náklady ODS byly 89.887 tis. Kč. Z toho provozní výdaje tvořily 43.382 tis. Kč, personální výdaje 36.616 tis. Kč, výdaje na volby 2.611 tis. Kč a ostatní věcné výdaje 7.278 tis. Kč. V celkové pořizovací hodnotě 128.584 tis. Kč ODS pořídila bez úvěrového zatížení nemovitosti v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a Ostravě. S výjimkou nemovitosti v Praze bylo vlastnické právo uvedených nemovitostí k 31. 12. 2003 zapsáno do listů vlastnictví na příslušných katastrech nemovitostí.

Výsledkem hospodaření ODS v roce 2003 po zdanění byl zisk ve výši 88.936 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2003 včetně zůstatku z roku 2002 byl uložen na bankovních účtech a v pokladnách a v cenných papírech.

Zpráva je veřejná a v souladu se zákonem je všem občanům ve Sněmovně přístupná.

 

Do evropských voleb 31 stran

Vedle pěti stran zastoupených v Poslanecké sněmovně postavilo svoji kandidátku pro volby do Evropského parlamentu i dalších 26 subjektů. ODS v čele s lídrem listiny Janem Zahradilem zatím vede ve všech výzkumech voličských preferencí. Unie svobody-Demokratická unie potvrdila svůj odchod k liberální orientaci a kandiduje v koalici Unie liberálních demokratů. Společnou kandidátku s tímto názvem Unie liberálních demokratů sestavily US-DEU, Občanská demokratická aliance, Cesta změny a Liberální reformní strana (LiRA). Společnou kandidátku povede nezávislá senátorka Helena Rögnerová.

K pravici se podle vlastních slov hlásí ještě část kandidátky koalice Evropští demokraté (ED) a Sdružení nezávislých (SNK), kterou povede senátor Josef Zieleniec a Konzervativní strana, jejíž listinu povede Milan Paumer. Ten byl členem skupiny vedené bratry Mašínovými, která se v roce 1953 prostřílela přes NDR do západního Berlína.

Kromě ODS nedávají předvolební výzkumy šanci překročit pětiprocentní hranici pro zisk mandátů v EP žádné jiné pravicové kandidátce.