Natura 2000

04. května 2004 - Pavel Eybert
04 Kvě

Ministerstvo životního prostředí si za celý a jediný hlavní základ přípravy zákona známého jako NATURA 2000 vzalo článek 14 směrnice Rady Evropské unie č. 79/409. Ten říká, že členské státy mohou zavést přísnější ochranná opatření než stanoví směrnice. Proto nebyl zákon, který zavádí ptačí ochranné oblasti, v původní podobě, jak jej předložilo Poslanecké sněmovně MŽP ČR, přijat. Při druhém pokusu přišlo MŽP s prakticky totožným návrhem, který PS částečně upravila do podoby přijatelnější. Avšak ještě je dále co napravovat, aby zákon příliš tvrdě nedopadal na území, kde budou ve značném rozsahu vyhlašovány ptačí oblasti, jako například v jižních Čechách.

V řadě případů jsou navrhované ochranné podmínky v rozporu z regionálními rozvojovými programy a masivní uplatnění rozsáhlých ptačích oblastí nutně povede ke zhoršení ekonomického využití území.

Návrhy ochranných podmínek mají pro vlastníky pozemků, lesů a vodních ploch za následek diskriminující omezování vlastnických práv. Změny druhu pozemku, omezování chovu vodní drůbeže, zákaz přihnojování na chovných rybnících, zákaz manipulace s hladinou vody, časové omezování provádění pěstebních a výchovných prací v lese, časové omezení těžebních prací, vyžadování nových povolení tam, kde se má hospodařit už podle jinak schválených plánů hospodaření, které ukládají jiné zákony, a podobně.

Vlastníkům má být podle tohoto návrhu novely zákona vyplácena kompenzace za vzniklé škody při hospodaření. Nehledě na to, jak obtížné bývá vyčíslení, prokázání a konečně vymožení újmy na státu, je to jistě posun správným směrem. Chybí tomu však v předložené novele dvě věci.

S vlastníkem by měla být uzavřena smlouva. Povinná a ne jen, že orgán ochrany může, ale také nemusí, dle návrhu novely, smlouvu uzavřít.

Pokud vlastník pozemku, lesa, se cítí natolik omezován ve svých právech vlastníka, měl by mít stát povinnost, pokud o to vlastník požádá, vykoupit nabízenou nemovitost. Ať si jí chrání, když to považuje za nezbytné. Smlouvy by měl iniciovat ten, kdo chce vlastníka v něčem omezit, nikoliv vlastník, který neporušuje stávající stav.

To vše v zákonu chybí a proto jsem ho odmítl podpořit.