Bruselské mýty a realita

06. dubna 2004 - Jakub Schmitz
06 Dub

18. března se uskutečnilo třetí Diskusní fórum Modrý pták – tentokráte věnované evropské integraci. Pozvání přijal první zahraniční host fóra – poslanec Evropského parlamentu (EP) za bavorskou Křesťanskosociální unii Martin Kastler, jinak též zástupce nejsilnější frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů (EPP-ED). „Domácí barvy“ hájil poslanec, pozorovatel v EP a čelný kandidát ODS do EP Hynek Fajmon.

Ve svém úvodním příspěvku hovořil Martin Kastler o svých vlastních zkušenostech s prací ve výborech a poslanecké frakci EP. Upozornil na to, že v EP se stále více projevuje politická orientace jednotlivých poslanců a frakcí, které je spojují. Jedním z příkladů je složení výborů. Zatímco výbory orientované na rozpočet a ekonomiku ovládají spíše středopravicoví poslanci, tj. křesťanští demokraté, konzervativci a liberálové, levice ovládá výbory orientované na životní prostředí, lidská práva, ochranu spotřebitele a jiné „vymoženosti“ sociálního státu. Martin Kastler také zdůraznil nutnost většího vlivu středopravicových stran na složení nové Evropské komise, ve které je dnes až „příliš mnoho sociálních inženýrů“. Za všechny Martin Kastler jmenoval švédskou komisařku pro životní prostředí Margot Walströmovou. Proto by podle něj bylo dobré, kdyby z nově přistupujících zemí do frakce EPP-ED vstoupilo co nejvíce poslanců. Kastler také kritizoval skutečnosti, že „EU neudělala řadu vnitřních ekonomických a rozpočtových reforem před východním rozšířením“.

Hynek Fajmon se nejprve věnoval obecnému vymezení mýtu, který jako konzervativní politik nepovažuje za nic a priori špatného. Poté hovořil o mýtu, na kterém je podle jeho názoru založena dnešní EU. Je to mýtus kombinující přesvědčení, „že Evropa je centrem civilizace a hodnot, jež je dobré šířit“ a „obrovský pocit viny za hříchy kolonializace, viny, vyplývající z levicové nauky o vykořisťovatelské podstatě kapitalismu, viny za světové války, které vznikly v Evropě“. Výsledkem je „mýtus o nové, lepší, spravedlivější, odpovědnější, sociálnější, ekologičtější a mírové Evropě“, kterou je třeba vybudovat. Za nejsilnější evropský mýtus Hynek Fajmon považuje tvrzení, že evropská integrace zabránila vzniku třetí světové války. O mír v Evropě se však dle Hynka Fajmona „nejvíce zasadilo NATO; pevná vazba mezi západní civilizací na obou březích Atlantiku“. Nebezpečí evropského mýtu tkví v iluzi, že „je možné udržet mír v Evropě bez této transatlantické vazby“.

Po úvodních vystoupeních obou hostů začala diskuse. Týkala se především dvou okruhů problémů: nadměrné regulace evropských norem (marmeláda, obaly na bonbóny, rum, výtahy, ochrana spotřebitele apod.) a postavení Občanské demokratické strany na evropské politické scéně (potenciální partneři, vztahy s německými stranami CDU/CSU, členství ve frakci EPP-ED). Na přetřes však přišly i další otázky: budoucnost jaderné energetiky, historická úloha prezidenta -Be-neše, lingvistické problémy evropských norem.