Další finta vlády

06. dubna 2004 - Jiří Papež
06 Dub

Vláda neustále tvrdila, že vyjednala přechodné sedmileté období pro nákup zemědělské půdy cizinci a dokonce to označovala za svůj úspěch. Nyní se ukázalo, že nic takového v přístupové smlouvě není a vláda prostě neříkala pravdu. Celou blamáž, kterou hrála s českou veřejností, nyní potvrdila schválením novely devizového zákona v PS, která znamená zásadní průlom v nabývání zemědělských pozemků cizinci.

Některými ustanoveními vloženými do zákona se navíc vláda snaží pokrytecky vzbudit dojem, že lze některé pasáže z přístupové smlouvy překonat. To však není pravda. Nadřazena naší legislativě je právě přístupová smlouva, která hovoří jasně: „Na samostatně hospodařící zemědělce, kteří jsou státními příslušníky jiného členského státu a kteří se chtějí usadit a bydlet v ČR, se nebude vztahovat předchozí pododstavec, ani jiné postupy, než ty, které se vztahují na státní příslušníky ČR“. Tedy musí mít stejné podmínky pro nabývání zemědělské a lesní půdy jako tuzemští zemědělci. To se samozřejmě vztahuje i na státní půdu, k níž se cizincům těmito kroky otevírají dveře. Naše vláda vyjednala pro zemědělce horší podmínky než vláda Slovenska. Ta vyjednala rovněž sedmileté přechodné období, podmínila ho však pro příslušníky jiných členských států tím, aby měli na území SR zákonné bydliště a byli tam činní v zemědělství nepřetržitě nejméně po dobu tří let.

Tím, že vládní poslanci odmítli odstranit ze zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě tzv. restituční tečku, končí tato vláda ochranu českých občanů, kteří do dnešního dne čekají na vypořádání svých restitučních nároků. Sám fakt, že 15 let po sametové revoluci, nejsou tyto nároky vypořádány, je skandální. Zodpovědnost za to nesou ministři zemědělství, kteří zaujímali tento post. Byli to výlučně ministři z řad dnešní vládní koalice, tedy KDU-ČSL a ČSSD. Občané, kteří dosud čekají na vyřízení svého oprávněného nároku, se nyní dozvědí, že pro ně nebude rezervován příslušný majetek na vypořádání jejich zákonně uznaných nároků a tento majetek bude zpřístupněn jiným nabyvatelům, kromě jiného právě občanům EU. Ti budou díky schválené novele devizového zákona a přístupové smlouvě takový majetek nakupovat. To, čeho jsme v tuto chvíli svědky, je několikanásobný podvod a vrcholné pokrytectví. Je to snaha vlády zakrýt vlastní neschopnost další neschopností.