LKA v listopadu 2019

12. listopadu 2019
12 List

Druhým blokem Liberálně-konzervativní akademie, která proběhla 9. listopadu, provázeli Ing. Marek Buchta, MBA a doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc z Právnické fakutly Univerzity Karlovy. V dopolední části seznámil pan Buchta posluchače se základy politického marketingu. V úvodu přednášky se věnoval přímé volbě prezidenta v roce 2017, vznikem Úřadu pro dohled na hospodařením politických stran a hnutí nebo vlivem dezinformací. V druhé části svojí přednášky poučil posluchače o tom, že různé typy voleb vyžadují také odlišný způsob vedení kampaně. Taková politická kampaň je pak i v každé zemi jinak zaměřená.

Odpolední přednášku věnovala paní Bažantová vysvětlení historického vzniku a funkci peněz a následně hovořila o monetární politice centrální banky. Posluchači měli na konci přednášky možnost diskutovat na témata jako nedávné intervence České národní banky do monetární politiky nebo otázky přijetí eura.