LKA očima posluchačů - prosinec 2019

16. prosince 2019
16 Pro

LKA očima posluchačů - prosinec 2019

Věra Jansová

Konec roku 2019 se nám nezadržitelně přiblížil a s ním přišla i naše poslední letošní přednášková sobota na LKA akademii.

I když asi každý z nás už vyhlíží vánoční svátky a radosti s tím spojené, tak mně je trochu líto, že jsem na CEVRU od září již počtvrté, neboť počet zbývajících přednášek se krátí a přitom každá z nich je víc a víc zajímavější, ať se jedná o jakékoliv téma. Všechny pro mne a určitě pro další z nás byly zatím poutavé a pokaždé si odnáším značné množství dojmů a vědomostí, ale také zážitků a zajímavých rad, které pro nás mohou být v životě přínosem.

Vůbec fascinující je přístup všech přednášejících, jak dokáží zaujmout a člověka do daného tématu či problematiky doslova vtáhnout, a s tím také spojené diskuse mezi námi všemi v učebně. Jsem opravdu takovouto kvalitou a přístupem velice překvapená a také moc ráda, že jsem se rozhodla podat si přihlášku na tuto LKA akademii, a především, že mám tu možnost se těchto vzdělávacích hodin zúčastnit.

Ale teď už něco k naší zatím poslední prosincové přednášce v roce 2019, kterou zahájila v oboru „Právo“ paní doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. z Karlovy univerzity v Praze.

Každý si představíme tisíce paragrafů a složitých definic, které se nám zdají být složité, nudné a nic neříkající. Naše paní docentka nám výborně přiblížila během celého dopoledne značně obšírnou problematiku tohoto oboru, a snažila se nám nastínit co nejsrozumitelnějším způsobem jak důležitost, tak i podstatu toho, co je to vůbec veřejné či soukromé právo, a jak je v životě potřebné se v něm umět alespoň trochu orientovat. Dozvěděli jsme se, co je to občanský zákoník a jak v něm hledat potřebné informace nebo co všechno řeší soukromé právo a jeho systém, jaké právní pojmy vymezuje např. obchodní právo nebo pracovní či rodinné právo, mezinárodní právo soukromé a další. V průběhu celé přednášky nám paní docentka uváděla spoustu pro nás srozumitelných příkladů, abychom si dovedli přestavit alespoň základní propojení mezi teorií a praxí. Zejména jak postupovat při koupi ať domu či jiné nemovité či movité věci, ale také např. jak probíhá dědické řízení, adopce nebo rozvod. Myslím si, že nás všechny zúčastněné tato přednáška značně nadchla, což dokazovala občas velice zajímavá a emotivní diskuse. Jen kdyby ten čas tak rychle neubíhal.

Na této dopolední přednášce jsme měli i nového milého hosta, a to pejska paní docentky, který nám také přednášku zpříjemnil.

Po vydatném obědě a přestávce nás čekala druhá část, a to blok „Mezinárodní vztahy“. Toto také velice zajímavé téma nám přiblížil pan prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně.  Někteří z nás z této přednášky měli menší obavu, co vše si pod názvem „Mezinárodní vtahy“ mají představit.

Po základních definicích jako jsou hegemonie, bipolarita, multipolarita či kolektivní bezpečnost a další se přednáška začala ubírat pro nás posluchače zajímavějším a zajímavějším směrem, a od části „předklasické mezinárodní systémy“ přes klasický a přechodný mezinárodní systém už jsme všichni do jednoho pozorně poslouchali a ani nedutali. Pan profesor přednášel s takovou vervou a nasazením, že i ten jedinec, kterého by dané téma vůbec nebavilo, neměl šanci neposlouchat. Velice zajímavá byla část „Mezinárodní systém Studené války“, konflikt Západ-Východ, také co je to „Třetí a Čtvrtý svět“, jak důležitá je demokracie, anebo dojde ke střetu civilizací v 21. století? Člověk se během přednášky musel zamýšlet nad tím, co je důležité v dnešní civilizaci a co považujeme za samozřejmé a automatické, aniž bychom si toho vůbec vážili.

Pro mne také výborná a moc zajímavá přednáška a tímto oběma přednášejícím moc děkuji za sebe i za všechny zúčastněné za poučný a příjemný den.

Po skončení celého tohoto náročného a přitom velice zajímavého dne nás čekal předvánoční adventní večírek, na kterém jsme si mohli pochutnat na řízečcích s bramborovým salátem a vánočkou s punčem.