LKA očima posluchačů - listopad 2019

11. listopadu 2019
11 List

LKA očima posluchačů - listopad 2019

Dominik Lukaštík

Politický marketing a finance - v takovém duchu se nesla listopadová Liberálně-konzervativní akademie, která se jako vždy odehrávala ve velmi přátelské atmosféře všech zúčastněných.

V dnešní době je velmi těžké odlišit, co je a není marketing a především v době předvolební, která je žní pro všechny PR a marketingové agentury. Jak rozeznat co je a není reklama? V těchto otázkách vedl svoji přednášku odborník na politický marketing Ing. Marek Buchta, MBA. Pro pochopení přítomnosti a predikování budoucnosti je důležité znát historii a souvislosti s ní spojené. Historicky se politický marketing objevuje již v starověkém Římě, možná prvním politickým konzultantem byl již Quintus Cicero, autor volební příručky pro svého staršího bratra Marka v konzulské kampani v Římě v roce 63 př. n. l. Další zajímavým tématem byl legislativní rámec kampaní a problematika s tím spojená, aneb co je regulováno zákonem a co by například být regulováno nemuselo. Politický marketing se neustále vyvíjí a především skrytý obsah v kampaních může být často úmyslně matoucí.

Peníze, finanční a měnová politika v domácích a mezinárodních souvislostech, takový byl název přednášky doc. JUDr. PhDr. Ilony Bažantové, CSc., která mě dle mého očekávání vůbec nezklamala. Přednášky paní doktorky jsou díky jejímu právnímu vzdělání vždy přenášeny s přesahem do práva a díky tomu se vždy velmi těším na ,,ekonomii z jiného pohledu”. Peněžní trh a především emise peněz CB jsou témata, která mi díky paní doktorce již nejsou tolik cizí.

Velmi pozitivně hodnotím koncept Liberálně-konzervativní akademie a především výběr odborníků, kteří vedou jednotlivé přednáškové bloky. Odborníci z praxe, kteří znalosti denně aplikují nejenom v prostorech univerzit, ale především v tržním prostředí a díky tomu jsou jejich přednášky daleko zajímavější a odbornější. Děkuji celému týmu CEVRO, který celý koncept LKA připravuje a udržuje hodnoty, které jsou mi blízké.