LKA v říjnu 2019

14. října 2019
14 Řij

V sobotu 12. října proběhl II. blok 17. ročníku Liberálně konzervativní akademie. První přednášející, rektor vysoké školy CEVRO Institut prof. Ing. Josef Šíma Ph.D., seznámil posluchače se základními principy ekonomie a tím, jak ekonomie ovlivňuje politiku. Pan rektor svůj úvod věnoval problematice veřejného a soukromého vzdělávání, posléze seznámil posluchače s nejdůležitěšími osobnostmi klasického liberalismu.

Druhým přednášejím pak byl čerstvý docent Miloš Brunclík Ph.D., který účastníky provedl úvodem studia politologie. Jeho přednáška byla nejprve zaměřená na definice a objasnění základních pojmů a následně mluvil o významu a smyslu politiky.