LKA očima posluchačů - říjen 2019

14. října 2019
14 Řij

LKA očima posluchačů - říjen 2019

Rudolf Pečinka

Po prvním přednáškovém bloku Liberálně-konzervativní akademie jsem byl opravdu nadšený, ať už z profesionálního výkonu a velice zajímavé prezentace dua pan doktor Frgal a paní inženýrka Svobodová, či z uvítacího večírku, který se nesl v přátelské atmosféře a vedl ke startu nových přátelství. Nejen z těchto důvodů jsem se velice těšil, co si pro nás organizátoři připraví na říjnové setkání.

Dopolední sekce se nesla v duchu ekonomické analýzy politiky. Přednášku vedl pan rektor Vysoké školy CEVRO Institut profesor Josef Šíma, od pohledu sympatický pán se smyslem pro humor. Na úvod nás zasvětil do problematiky veřejného a soukromého vysokoškolského vzdělávání a poté jsme se vrhli důležité ekonomické otázky. Opravdu rád bych ocenil jeho faktickou přednášku, se kterou jsem se jako pravicově smýšlející člověk naprosto ztotožňoval. Pokud by se mě někdo ptal, co pro mě bylo nejzásadnější sdělení z úst pana rektora, bez váhání bych odpověděl, že SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ JE SVATÉ, a že VOLNÝ TRH NEMÁ ALTERNATIVU. To jsou fakta, která by se podle mě měla tesat do kamene a každý by si to měl uvědomit!

Odpolední část byla věnována úvodu do politologie, pod taktovkou pana docenta Miloše Brunclíka. Když před nás předstoupil, byl jsem překvapen. Stál před námi mladý akademik, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, ale také na Vysoké škole CEVRO Institut. Když začal přednášet bylo jasné, že je to člověk na správném místě. Přednáška byla interaktivní, zajímavá a cílená tím směrem, který nás zajímal.

Pokud bych měl druhý den na LKA ohodnotit známkou, byla by to výborná. A pokud bych měl hodnotit Liberálně-konzervativní akademii, po prvních dvou přednáškových dnech, jako celek, tak bych ji určitě doporučil každému se zájmem o veřejné dění. Nejen že se člověk dozví spoustu zajímavých informací, ale také pozná řadu lidí s různými názory, z různých částí České republiky, věkových kategorií, politických stran a profesí, které spojuje jedna zásadní věc, a to, že nejsou lhostejní k tomu, co se okolo nich děje. Jsem opravdu rád, že mohu být součástí LKA a děkuji organizátorům za tento kvalitní projekt.