Září 2019 - slavnostní zahájení 17. ročníku LKA a LKA II

16. září 2019
16 Zář

V sobotu 14. září jsme zahájili již 17. ročník Liberálně-konzervativní akademie. Posluchače nejprve přivítal nový ředitel CEVRO Šimon Zajíček a popřál jim mnoho úspěchů při studiu kurzu. První přednáškový den byl pak už zasvěcen komunikaci a veřejné prezentaci, kdy si posluchači pod vedením lektorů Hany Svobodové a Jiřího Frgala z agentury Spektrum osvojovali základy efektivního veřejného projevu. Každý posluchač byl vyzván, aby se třídě v krátkosti představil. Lektoři pak na základě individuálních vystoupení doporučili posluchačům, na čem v rámci veřejné prezentace ještě zapracovat.  

Ve stejný den jsme se na půdě CEVRO setkali také s absolventy uplynulých ročníků Liberálně-konzervativní akademie. Ti pod vedením lektorů Markéty Pitrové (MU Brno), Zdeňka Sychry (MU Brno) a Víta Dostála (AMO) bilancovali působení končící Evropské komise, diskutovali o možných dopadech brexitu na Evropskou unii a zamýšleli se nad úkoly, jimž by se měla nová Komise věnovat.

Celý den byl zakončen společným věčírkem, na němž posluchači a absolventi Liberálně-konzervativní akademie pokračovali v živé diskuzi, výměně názorů a zkušeností.