LKA v květnu 2019

20. května 2019
20 Kvě

18. května proběhl závěrečný přednáškový den Liberálně-konzervativní akademie 2018/2019. Dopoledne patřilo komunikaci a veřejné prezentaci. Ing. Hana Svobodová a PhDr. Jiří Frgal z Agentury Spektrum posluchačům nejprve vysvětlili, jak pracovat s komunikačním schématem a upozornili na nejčastější chyby při veřejném vystupování. Každý posluchač následně přednesl krátkou prezentaci na téma přísloví, které nejlépe vystihuje práci v oblasti veřejného života. Jednotlivá vystoupení byla lektory nahrávána a následně ve spolupráci s ostatními posluchači hodnocena a diskutována. 

Odpolední blok byl zasvěcen právu. JUDr. PhDr. Štěpán Výborný, Ph.D., který působí jako soudce na Městském soudu v Praze, definoval základní koncepty českého ústavního práva, zejména koncept demokratického právního státu. V této souvislosti zdůraznil význam dělby moci a diskutoval s posluchači pravomoci jednotlivých složek státní moci. Na závěr přednášky věnoval pozornost základnímu pojetí lidských práv, především pak Listině základních práv a svobod, která představuje nedílnou součást ústavního pořádku ČR.