Výchova k občanství – publikace pro 2. stupeň základních škol; zdarma i online

13. prosince 2018
13 Pro

Vzdělávání k občanství v České republice bohužel i téměř třicet let od pádu komunistické totality vykazuje vážné nedostatky a nedokáže žáky a studenty seznámit se základními principy fungování zastupitelské demokracie a právního státu. Žáci mnohdy nedokáží rozlišit znaky totalitního režimu a neznají hrozby populismu a extrémismu. Tato neznalost je přímým ohrožením svobody nás všech.

CEVRO se již od roku 1999 věnuje vzdělávacím projektům zaměřeným na fungování svobodné a demokratické společnosti. V roce 2018 jsme se tedy, spolu s Nadací Konrada Adenauera a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, rozhodli připravit publikaci, která pomůže zkvalitnit občanské vzdělávání na druhém stupni základních škol a víceletých gymnáziích. Její výtisk právě držíte v ruce a dalších 4.200 kusů bylo zdarma rozesláno na všechny základní školy v České republice. Publikace je volně ke stažení na novém portálu www.odpovedneobcanstvi.cz.

Na publikaci pracovali experti Masarykovy univerzity a naší vysoké školy CEVRO Institut. Ti zavádějí do české školní praxe úspěšný rakouský kompetenční model, který má za cíl reflektivní a sebereflexivní politické uvědomění, které se během učení vytváří prostřednictvím příkladných přístupů k problémům politiky s ohledem na zkušenosti žáků.

Publikace nabízí učitelům osm na klíč postavených výukových hodin včetně pracovních listů a listů s řešením. Věříme, že tak pomůžeme učitelům, kteří si dnes často materiály do hodin o otázkách například české ústavnosti připravují o své vůli a po večerech doma.