LKA v prosinci 2018

10. prosince 2018
10 Pro

V sobotu 8. prosince proběhla poslední přednášková sobota Liberálně-konzervativní akademie v roce 2018. Během dopoledního bloku hovořila o penězích doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nejprve vysvětlila historický vznik a funkci peněz a následně se věnovala monetární politice centrální banky. Rozhodně ale nezůstalo jen u jednostranného výkladu. Přednášející s posluchači mimo jiné diskutovala aktuální témata jako nedávné intervence České národní banky či otázku přijetí eura. 

Vedení odpolední přednášky z mezinárodních vztahů se ujal prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Prof. Hloušek na úvod představil obor mezinárodních vztahů a vymezil jeho základní pojmy, aby poté vysvětlil historický vývoj a proměny mezinárodního systému včetně systému Studené války. Poslední část přednášky byla věnována úvaze a diskuzi o současné podobě mezinárodních vztahů a možné vizi do budoucnosti. 

Celý den byl zakončen tradičním vánočním posezením, které bylo příjemným naladěním před druhou adventní nedělí.