LKA v listopadu 2018

12. listopadu 2018
12 List

Druhou listopadovou sobotu pokračovala Liberálně-konzervativní akademie 2018/2019 dalšími přednáškovými bloky, tentokrát zaměřenými na politický marketing a právo. Během dopoledne seznámil Ing. Marek Buchta, MBA posluchače se základy politického marketingu. Nejprve ujasnil klíčové pojmy oboru a vysvětlil, co vše pod něj spadá. Upozornil mimo jiné na často opomíjenou oblast tzv. policy marketingu. V druhé části prezentace se zaměřil na přípravu a realizaci moderních politických kampaní. S posluchači diskutoval vhodné komunikační postupy a hovořil i o novinkách týkajících se zákonné regulace politických kampaní, které přinesl rok 2017.

V odpoledním bloku vystoupila se svou přednáškou z práva doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Na úvod vysvětlila rozdíl mezi veřejným a soukromým právem a následně se věnovala systému a zásadám soukromého práva se zaměřením na občanský zákoník. Druhá půle přednášky byla zasvěcena soudní ochraně práv v ČR.