LKA v říjnu 2018

16. října 2018
16 Řij

V sobotu 13. října se uskutečnil druhý přednáškový den Liberálně-konzervativní akademie 2018/2019, který byl zasvěcen ekonomii a politologii. Během dopoledního bloku vystoupil prof. Josef Šíma Ph.D., rektor Vysoké školy Cevro Institut, s přednáškou na téma "Ekonomická analýza politiky". Posluchače seznámil s klíčovými mysliteli klasického liberalismu a jejich teoriemi. Posluchači ocenili mimo jiné lektorovu snahu vysvětlit teorie skrze příklady z každodenního života. Odpolední částí věnované politologii pak provedl PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. Nejprve se zaměřil na definici a objasnění základních pojmů oboru a poté vysvětlil rozličné přístupy k chápání politiky. Prostor zbýval i na diskuzi, která se dotkla celé řady aktuálních témat včetně nedávných komunálních a senátních voleb.