LKA očima posluchačů - září 2018

26. září 2018
26 Zář

LKA v září 2018

Jaroslav Kašpar

V sobotu 15.9.2018 jsme se zúčastnili 16. ročníku Liberálně-konzervativní akademie, který byl zahájen přednáškou na téma Komunikace a veřejná prezentace. Před tematickým hodnocením přednášky bych rád vyzdvihl velmi inspirativní a kultivovaný slovní projev PhDr. Jiřího Frgala v perfektní souhře s Ing. Hanou Svobodovou.

Téma Komunikace a veřejná prezentace bych zařadil mezi tzv. měkké dovednosti neboli soft-skills. Přestože měkké dovednosti považuji v oblasti managementu a diplomacie za stěžejní, v posledních letech pozoruji jistou inflaci různých přednášek a školení v této oblasti. Na první přednášku jsem tedy přicházel s jistou dávkou opatrnosti, která je mi jako člověku s původně technickým vzděláním vlastní. Mé obavy však byly rozptýleny hned zpočátku kladeným důrazem na uvažování v souvislostech, což je jedna z hodnot, kterou dnes v oblasti managementu postrádám nejvíce. Přednáška obsahovala ucelený soubor teoretických i praktických témat od způsobů udržení pozornosti při prezentaci, její srozumitelnosti a kvality komunikce s publikem, přes teorii a praktické ukázky neverbálního projevu, řešení konfliktních situací, práce s osobnostními přednostmi a nedostatky i předpoklady k vedení lidí. Zajímavý byl také osobnostní test a především praktická zkouška jednoduché prezentace každého z účastníků.

Schopnost přednášejících udržet pozornost posluchačů během celodenní přednášky byla na nezvykle vysoké úrovni a v kombinaci s velmi zajímavým obsahem čas uplynul velmi rychle. Příjemným zakončením dne byl následný večírek, který byl příležitostí k lepšímu seznámení se s ostatnámi účastníky LKA.