Červen 2018 - slavnostní ukončení LKA 2017/2018 a LKA II

11. Června 2018
11 Čer

V sobotu 9. června jsme slavnostně zakončili jubilejní 15. ročník Liberálně-konzervativní akademie. I letošní posluchači museli složit závěrečné zkoušky sestávající se z vědomostního testu a následné obhajoby eseje. 20 úspěšných si pak domů odneslo diplom absolventa LKA, který jim předal ředitel CEVRO Jiří Kozák. 

Ve stejný den jsme se sešli i s absolventy předešlých ročníků, kteří v rámci jednodenního semináře bilancovali členství ČR v EU a diskutovali o výzvách a budoucím směřování evropské integrace. Přednáškami absolventy provázeli prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. a PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. z Masarykovy univerzity. Během odpoledních workshopů se pak za vedení Mgr. Anežky Fuchsové snažili najít odpověď na otázku, jakou roli by měla ČR v rámci EU zaujímat. 15. výročí LKA jsme pak všichni společně oslavili během závěrečného večírku :-).

LKA nyní čeká prázdninová přestávka, v září se však těšíme na otevření již 16. ročníku!