LKA v dubnu 2018

16. dubna 2018
16 Dub

14. dubna se uskutečnil již osmý, tedy předposlední přednáškový den Liberálně-konzervativní akademie 2017/2018. Dopoledne přednášel JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. o specifikách evropského práva ve vztahu k právu národnímu a o průběhu sjednávání a ratifikace Lisabonské smlouvy. Na závěr přednášky se krátce věnoval také právu komunálnímu. I toto téma bylo pro posluchače vysoce aktuální, neboť se někteří z nich sami angažují v komunální politice.

Odpoledne bylo zasvěceno veřejným financím a daním. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. nejprve s posluchači diskutovala důvody existence veřejného sektoru. Druhá část odpoledního bloku pak byla zaměřena na daňovou teorii a politiku. Posluchači se během celé přednášky aktivně zapojovali. V rámci interaktivního cvičení dostali mimo jiné za úkol porovnat na základě analýzy tisku předvolební sliby jednotlivých politických stran v oblasti daní.