LKA očima posluchačů - únor 2018

22. února 2018
22 Únor

LKA očima posluchačů - únor 2018

Ing. Václav Horák

10.2.2018 jsme absolvovali další cyklus přednášek Liberálně konzervativní akademie na téma Politický marketing III. a Mezinárodní vztahy II. Přednášky navazovaly na předešlá témata Politický marketing I. přednášejícího Ing. Marka Buchty, MBA a Politický marketing II. přednášejícího Marka Hlavici. Mezinárodní vztahy rovněž navazovaly na přednášku prof. PhDr. Víta Hlouška, Ph.D. Mezinárodní vztahy I.

Politickým marketingem III. nás provedla Mgr. Tatiana Wartuschová s tematikou Výzkumy veřejného mínění. Hovořili jsme o veřejném mínění jako takovém a o roli výzkumů veřejného mínění a jeho dělení na základní typy - kvantitativní a kvalitativní. Rovněž o nástrojích - dotazníku a diskusním plánu. Podrobně jsme se zabývali dotazníkem a jeho správným obsahem. Řešili jsme využití výzkumů veřejného mínění zejména v  oblasti politické a v oblasti státní správy. Přednáška Výzkumy veřejného mínění Mgr. Wartuschové poskytla ucelenou informaci k tomuto tématu.  

Tématem Mezinárodní vztahy II. s přednáškou Evropská unie: Vývoj a současnost zaujala doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. Aktuálně rezonující téma Evropská unie měla paní docentka Pitrová velmi rozsáhle zpracované. Přinesla přehled o systému, jeho roli současné i budoucí, aniž by se vyhýbala problémům spojeným s fungováním této instituce. Osobně jsem dosud neviděl tak komplexně a srozumitelně popsané evropské společenství od počátku jeho vzniku až po současnost. Oceňuji rovněž zařazení informace o probíhajícím Brexitu s časovým harmonogramem vícefázového postupu.