LKA v lednu 2018

15. ledna 2018
15 Led

V sobotu 13. ledna se uskutečnila první přednášková sobota LKA v letošním roce. Celý den zahájila doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. přednáškou na téma „Peníze, finanční a měnová politika v domácích a mezinárodních souvislostech“. Nejprve se krátce věnovala funkci a historickému vývoji peněz a roli zlata v měnové historii. Podstatná část přednášky pak byla zasvěcena monetární politice ČR, jejím cílům a nástrojům.

Odpoledne strávili posluchači s Markem Hlavicou, poradcem v oblasti PR, který je seznámil se základními pojmy oboru public relations a specifiky při jeho využití v politice. Získané znalosti si mohli posluchači ihned vyzkoušet během praktického cvičení, když byli rozděleni do dvou skupin a jejich úkolem bylo vypracovat komunikační plán pro dva prezidentské kandidáty, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb. Celá přednáška byla zakončena diskuzí na téma PR prezidentských kandidátů v právě probíhajících českých prezidentských volbách.