LKA očima posluchačů - prosinec 2017

06. prosince 2017
06 Pro

LKA očima posluchačů – prosinec 2017

Petr Janec

Dopolední přednáškový blok byl na téma „Systém práva - veřejné právo vs. soukromé“. Přednášela doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. z právnické fakulty UK. Po úvodu byla první část věnována občanskému zákoníku a druhá část soudní ochraně práv – justičnímu systému a na závěr bylo diskutováno „alternativní řešení sporů“ – rozhodčí řízení, mediace a mimosoudní řešení sporů. 

Blok „Mezinárodní vztahy“ přednášel Prof. PhDr. Vít Hloušek, PhD., z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, Masarykovy univerzity v Brně. Blok byl rozdělen do dvou částí. V první části byly vymezeny základní pojmy jako hegemonie, bipolarita, multipolarita, principy kolektivní bezpečnosti a unipolarita. Závěr první části byl věnován historickému vývoji mezinárodních vztahů.

V druhé části jsme se zabývali vývojem mezinárodních vztahů po druhé světové válce od studené války po současnost. Mě zaujaly vize vývoje mezinárodních vztahů ve 21. stoletím s odkazem na dílo Francise   Fukuamy. Ten v knize „Konec dějin a poslední člověk“ formuloval tezi o konci dějin a historicky zdůvodnil vítězství liberální demokracie na prahu 21. století. Protikladem tohoto díla je kniha Samuela Huntingtona „Střet civilizací“. Autor předpokládá, že budoucí konflikty se nebudou odehrávat mezi státy, ale mezi kulturami a civilizacemi.

Teze z díla „Západní civilizace“ Nialla Fergusona a esej Philippe Nemo „Co je Západ“ byly prezentovány na závěr bloku.

Oba dva bloky, jak exkurz do systému práva, tak blok mezinárodních vztahů mě zaujaly natolik, že si hodlám pořídit některou z publikací.

V podvečer bylo předvánoční posezení v klubu Ponorka. Protože jsem se nemohl zúčastnit, přenechám hodnocení svým kolegům.