LKA v prosinci 2017

05. prosince 2017
05 Pro

V sobotu 2. prosince 2017 se uskutečnila další přednášková sobota Liberálně-konzervativní akademie. Dopoledne vystoupila se svou přednáškou z práva doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., která hovořila o soudní ochraně práv v ČR a soukromém právu, přičemž se zaměřila zejména na občanský zákoník.

Odpoledne seznámil prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. posluchače se základními pojmy oboru mezinárodních vztahů. Vysvětlil historický vývoj a proměny mezinárodních systémů, přičemž zvláštní pozornost věnoval mezinárodnímu systému Studené války. Na závěr přednášky diskutovali posluchači aktuální výzvy a problémy mezinárodních vztahů.

Předvánoční Liberálně-konzervativní akademie pak byla tradičně zakončena vánočním posezením posluchačů nesoucím se v neformálním duchu. Mikuláš sice tentokrát nedorazil, někteří však donesli ochutnávku cukroví domácí výroby a posluchači si tak užili i malé sladké nadílky.