LKA očima posluchačů - listopad 2017

14. listopadu 2017
14 List

LKA očima posluchačů – listopad 2017

Jitka Ryšavá

Dne 11. 11. 2017 proběhl další přednáškový blok LKA, již třetí v tomto ročníku, tentokrát byl zaměřen na politologii a na politický marketing. Přednášky byly velmi zajímavé a tak nám ani nevadilo, že jsme přišli o svatomartinskou husu.

Mgr. Ladislav Mrklas, PhD., přednášel na téma vládní systémy. Zaměřil se především na dělbu moci ve státě, a to jak z pohledu horizontálního rozdělení (výkonná moc, moc zákonodárná a soudní), tak dle vertikálního rozdělení (centrum a územní samospráva). Dozvěděli jsme se o rozdílech mezi jednotlivými základními druhy systémů, tedy mezi prezidentským, parlamentním, poloprezidentským a direktoriálním režimem dělby moci. Jednotlivé systémy nám byly přiblíženy na skutečných příkladech z historie i současnosti, ať se jednalo o USA, Spojené království, Francii, Německo či země Latinské Ameriky a samozřejmě Českou republiku.

Jak je v naší skupině zvykem, nešlo opět pouze o jednosměrný tok řeči pana přednášejícího. Ba právě naopak, diskutovalo se hodně a v širokých souvislostech. Účastníci byli samozřejmě plni dojmů z výsledků parlamentních voleb a chtěli se podělit o svoje postoje s ostatními, někdy došlo i k výraznější výměně názorů. Nicméně Mgr. Ladislav Mrklas vše dobře zvládl a vymezený čas nám uběhl velice rychle.

Po obědě proběhla přednáška Ing. Marka Buchty, MBA, tentokrát na téma politický marketing. Řadu z nás překvapil fakt, že politický marketing má své kořeny již v době před naším letopočtem, a to u Quinta Tullia Cicera, bratra politika Marca Tullia Cicera. Mezi jeho tehdejší zásady patřily tyto body: 1. Vybuduj si základnu aktivních podporovatelů, ambasadorů, advokátů. 2. Přistupuj ke každému vystoupení tak, jako by na něm závisela celá tvoje další politická kariéra. 3. Nezapomínej, co je cílem, a neboj se slibů. 4. Udržuji si svoji morální integritu (nebo alespoň její zdání). 5. Dej lidem naději. Myslím, že by neškodilo, aby i současní politici oprášili tyto zásady a jednali dle nich, určitě fungují i dnes.

Ing. Marek Buchta hovořil o využití různých způsobů politického marketingu, včetně politických kampaní před volbami. Dotkl se také nové zákonné úpravy z roku 2017, která stanovila některé novinky, jako jsou např. limity volebních výdajů, povinnost započítávat i dobrovolnickou práci do celkových nákladů voleb či úprava kampaní vedených registrovanou třetí osobou. Celá přednáška byla prokládána praktickými příklady plakátů, volebních spotů či hesel. Na těch jsme se snažili rozebrat, jaké způsoby fungují a jaké ne a proč tomu tak pravděpodobně je. I odpolední blok byl velmi interaktivní s výrazným zapojením jednotlivých posluchačů a čas utekl jako voda. Za sebe mohu říci, že se již těším na prosincové přednášky tentokrát zaměřené na právo a mezinárodní vztahy.