LKA v listopadu 2017

14. listopadu 2017
14 List

V sobotu 11. listopadu se uskutečnil třetí přednáškový den Liberálně-konzervativní akademie. Během dopoledního bloku věnovanému politologii seznámil Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. posluchače s vládními systémy v demokracii a jejich specifiky. Pozornost věnoval také charakteristikám a problematickým bodům českého politického systému. V průběhu přednášky přispívali posluchači aktivně do diskuze svými komentáři, vztahujícími se zejména k nedávným sněmovním volbám.

Odpoledne bylo zasvěceno politickému marketingu. Ing. Marek Buchta, MBA diskutoval s posluchači o podstatě politického marketingu a o různých marketingových metodách. Hovořil také o přípravě a vývoji moderních politických kampaní. Přednáška byla prokládána reálnými příklady různých typů politických kampaní.