LKA - říjen 2016

26. října 2016
26 Řij

V sobotu 15. října 2016 proběhl druhý přednáškový den 14. ročníku Liberálně-konzervativní akademie. Dopoledne se posluchači zabývali politickým marketingem. Marek Buchta je seznámil se základními marketingovými metodami a přednášel o marketingovém řízení politických stran a marketingové komunikaci. Po obědě následovala úvodní přednáška z politologie. Miloš Brunclík s posluchači diskutoval o smyslu politické politiky a různých významech pojmu politika. Dostalo se i na aktuální otázky spojené s volbami.