Absolventi Liberálně-konzervativní akademie 2015/2016 - 13. ročník

07. Června 2016
07 Čer

V sobotu 4. června 2016 byl slavnostně ukončen 13. ročník Liberálně-konzervativní akademie.

Během celého odpoledne skládali posluchači závěrečné zkoušky. Nejdříve absolvovali test prověřující jejich znalosti z ekonomie, politologie, politického marketingu, mezinárodních vztahů a práva. Poté následovaly obhajoby závěrečných esejí, během nichž byly prověřeny také prezentační dovednosti. Den byl zakončen slavnostním předáním diplomů a zavšen následným večírkem u příležitosti konce ročníku.

Oběma částmi zkoušky prošlo úspěšně 25 posluchačů, a stalo se tak novými držiteli „Diplomu absolventa Liberálně-konzervativní akademie“.