LKA očima posluchačů - duben 2016

26. května 2016
26 Kvě

Dubnová LKA: Mezinárodní vztahy a ústavní právo

Luděk Zámyslický

Profesor Petr Robejšek  je známý český politolog a ekonomický analytik.  Zahájil přednášku o mezinárodních vztazích svým krátkým curriculum vitae. Nám posluchačům dal stejnou možnost  a  v krátkosti jsme se představili.  Mnoho studentů se na jeho přednášku připravilo sledováním videí na serveru stream.cz. Byli jsme rádi, že hned v úvodu nám dovolil klást kdykoliv během přednášky své dotazy. Tato  možnost skákání do řeči je ale od všech  přednášejících lektorů na LKA  povolována standardně.

Dikce profesora Robejška byla strhující.  Čtyři hodiny jeho výkladu uběhlo nezvykle rychle. Analýza národních zájmů evropských států přecházela v následnou syntézu zájmů Evropy. Evropské zájmy  jsou zřetelně artikulovány pouze   v okamžicích celoevropského ohrožení. V době relativního bezpečí vystoupí na povrch reminiscence a je po jednotě.  V době bipolárního světa se evropské národy sjednocovaly s mnohem větší chutí, protože neustále hrozilo neskrývané sovětské nebezpečí.

Národní zájmy jsou bezpečnost a blahobyt. Způsob, jak těchto met dosáhnout, je pro každý evropský národ jiný, ale pohledem do národní historie zjistíme, že je po staletí stále stejný. Ruský národní zájem byl, je a bude ochránit své hranice. Rozpínavost Ruska se nezměnila, i když se změnil několikrát způsob vlády. USA hájí ostrovní zájmy. Jejich zájmem je operovat ihned všude. Německo bylo a je kontinentální mocností a nerado se angažuje jinde ve světě. Francouzské národní zájmy jsou jejich zemědělství a udržení vlivu v bývalých koloniích.  Příklady  národních zájmů  velkých evropských   národů jsou  uvedeny  pro názornost  těžkého definování pojmu evropský národní zájem.

Odpoledne přednášel čtyři hodiny JUDr. Štěpán Výborný o základech ústavního práva.  Ústavní  zákony jsou  zdánlivě  velice vzdálené životu občana. Příklady přímých dopadů ústavních judikátů na všední život však byly příjemným osvěžením odborného právnického jazyka  přednášky.

Občanské svobody občana českého státu jsou v Ústavě nejen vyřčeny, ale zároveň složitou právní konstrukcí chráněny celou řadou institucí, které  jsou  v Ústavě České republiky definovány. Ústava sice není dokonalá, ale zabudované kontrolní mechanismy zatím vždy zafungovaly při pokusech ji nebrat do úvahy. Postavení Ústavního soudu je v mnoha případech nad zákonodárným sborem, Poslaneckou sněmovnou.

Oba lektoři  dubnových přednášek  argumentačně  vyzbrojili  pozorné posluchače LKA  pro politické debaty s názorově odlišnými  politickými soupeři.