LKA v březnu 2016

23. března 2016
23 Bře

V sobotu 12. března se konal další přednáškový den v rámci 13. ročníku Liberálně-konzervativní akademie. Na programu dne byly přednášky z politologie a mezinárodních vztahů. Dopoledního výkladu se zhostil PhDr. Petr Sokol, Ph.D., který působí na půdě CEVRO Institutu. Tématem byly Strany a stranické a volební systémy. Posluchači byli seznámení s ideologickým spektrem stran a volebními systémy napříč kontinenty.

Po obědě navázala doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., která působí na Masarykově univerzitě v Brně, s přednáškou o vývoji a současnosti Evropské unie. Přednášející se soustředila na taková témata jako je evropské zemědělství, Lisabonská smlouva a pravomoci Evropského parlamentu. Přednášky doprovázely diskuze, které si obě zúčastněné strany pochvalovaly.