LKA očima posluchačů - leden 2016

19. ledna 2016
19 Led

Novoroční LKA: Politický marketing a ekonomie

Mgr. Pavlína Civínová

Po vánočních svátcích jsme se opět sešli na přednáškovém cyklu Liberálně-konzervativní akademie, který byl tentokrát věnován politickému marketingu a ekonomii.

Přednáška na téma politického marketingu volně navazovala na předchozí předvánoční lekci. O své zkušenosti a znalosti se s námi podělil Marek Hlavica, odborník v oblasti PR a komunikace. Úvodní slovo Marka Hlavici patřilo představení oboru Public Relations jako takového. Důležitou součást přednášky tvořilo téma budování PR a rozdíly mezi korporátním a politickým PR. Od tohoto již byl krůček k politickému marketingu. Popsali jsme si jednotlivé přístupy k vedení politické kampaně a způsoby komunikace, jež jsou v kampaních prosazovány. Pro Public Relations jsou nesmírně důležité tři základní prvky, na něž by měl pamatovat také každý tvůrce marketingových strategií politické strany, a jsou to: osobní zkušenost a reference, média a opinion makers.

Po teoretické přednášce následovala interaktivní část, kdy jsme se sami ocitli v roli tvůrců kampaně. Rozdělili jsme se do dvou skupin, přičemž jedna skupina měla za úkol připravit kampaň s argumenty proti aktuálnímu tématu Elektronické evidence tržeb, druhá skupina naopak hájila EET. Každá skupina měla na kampaň vyčleněný imaginární rozpočet ve výši 200 000 Kč a časový limit tří dnů (opět imaginární, ve skutečnosti jsme kampaň měli vytvořit během cca 30 minut). Vymýšleli jsme tedy základní myšlenku kampaně, hlavní sdělení, jakými způsoby bude kampaň komunikována mezi veřejnost a jaké bude její časování. Všichni se velmi rádi zapojili a nápady se jen hrnuly. Po našich prezentacích Marek Hlavica vyhodnotil obě kampaně, upozornil na zásadní nedostatky a vyzdvihl věci, které se nám naopak povedly.

Po obědové pauze jsme opět usedli do lavic, abychom si poslechli příspěvek k ekonomii doc. JUDr. PhDr. Ilony Bažantové, CSc., konkrétně k peněžním, měnovým a fiskálním vztahům v národním hospodářství. Pravděpodobně žádná přednáška ekonomie by nebyla kompletní bez zmínky o otci zakladateli Adamu Smithovi, proto i nyní jsme si poslechli, jak Adam Smith vymezil základy ekonomie jako teoretické vědy. Poté nám docentka Bažantová vysvětlila, jak funguje trh v ideálním případě bez zásahu státního aparátu a jak funguje v případě zásahu přerozdělujícího státu. Věnovali jsme se také hrubému domácímu produktu a možnostem jeho zjištění pomocí evidence DPH, důchodu u domácností nebo prostřednictvím spotřební metody. Paní docentka nám v závěru zpestřila svou přednášku ukázkou sbírky starých bankovek, z nichž nejzajímavější byly nejspíše německé marky z období poválečné hyperinflace v letech 1918–1924. Tyto hyperinflační bankovky tehdy nesly milionové i miliardové hodnoty, a přesto byly téměř bezcenné. Lidé si tehdy chodili do bank pro své peníze s koši na prádlo, které naplnili po okraj. Nutno podotknout, že hyperinflace dosahovala takových rozměrů, že onen koš na prádlo měl často větší hodnotu než kupa bankovek v něm.