LKA očima posluchačů - prosinec 2015

17. prosince 2015
17 Pro

Mikulášská LKA: Politický marketing a Systém práva

Josef Nový

Poslední seminář před Vánocemi zahájil Ing. Marek Buchta M.B.A., který nás zasvěcoval do tajů politického marketingu. Nejprve jsme se zabývali marketingem obecně, definovali si jeho cíle a také prostředky, jakými se těchto cílů snaží dosáhnout.

Poté jsme již obrátili pozornost k politickému marketingu a dozvěděli se, jaké jsou rozdíly oproti tržnímu marketingu. Politický marketing se místo prodeje zboží či služeb snaží přesvědčit občany, aby podpořili politický subjekt či konkrétního člověka. Využívá k tomu některé odlišné prostředky a také motivace aktérů bývají v politickém prostředí jiné. Přesvědčovací metody politiků byly ilustrovány na konkrétních a aktuálních příkladech, které mnohdy vzbudily úsměv a dovolily nám zavzpomínat na některé české i zahraniční kampaně.

Výklad pana inženýra byl živý a zajímavý, často nás zapojoval do diskuze a obracel se na nás s otázkami. Velmi jsem ocenil jeho názor, že sebelepší politický marketing by vždy měl být založen na opravdových myšlenkách či ideálech, které se daný subjekt skutečně snaží prosazovat.

Odpoledním přednáškovým blokem nás provázela doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. z právnické fakulty UK. I přesto, že na důkladné seznámení se systémem práva potřebují její studenti mnoho semestrů, se paní docentce podařilo vybrat důležité informace a představit nám smysluplně alespoň základy této spletité problematiky. Po rozdělení práva do jednotlivých odvětví jsme se na některé důležité složky práva podívali blíže. V další části semináře nám byl představen justiční systém.

Tento seminář se nesl spíše v teoretické rovině, což je pochopitelné, protože informací bylo mnoho a času málo. Z příjemného projevu paní docentky však čišela skutečná odbornost a nenechala se zaskočit žádným zvídavým dotazem.

V podvečer nás již po celodenním namáhání mozkových závitů zval do své náruče klub Ponorka. Zde se konal předvánoční večírek a bylo moc hezké popovídat si s ostatními studenty akademie v neformální atmosféře nad plnou sklenicí. Občerstvení bylo jako vždy skvělé, a tak si myslím, že nikdo z těch, kdo zůstali, jistě svého rozhodnutí nelitují.