LKA v listopadu 2015

19. listopadu 2015
19 List

V sobotu 14. listopadu proběhl další blok Liberálně-konzervativní akademie. Dopolední přednáška z politologie a odpolední z mezinárodních vztahů na sebe tematicky do jisté míry navazovaly. Navíc, ve stínu pařížských teroristických útoků, které se udály předchozího večera, byla probíraná témata nanejvýš aktuální.

V dopoledním bloku prorektor vysoké školy CEVRO Institut Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. představil základní typy vládních systémů, a poté s posluchači diskutoval o problémech českého politického systému, ale i o problémech liberální demokracie jako takové a o její budoucnosti.

Po obědě navázal prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., který působí na Masarykově univerzitě v Brně, s přednáškou o mezinárodních vztazích a systémech. Vysvětlil základní pojmy oboru a přes historický exkurz vývoje mezinárodních vztahů se dostal k aktuálním výzvám a otázkám. Také tato přednáška byla zakončena živou debatou všech posluchačů.