LKA v říjnu 2015

12. října 2015
12 Řij

V sobotu 10. října se konal druhý výukový blok Liberálně-konzervativní akademie.  Dopolední program měl na starosti prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., který posluchače seznámil se základními principy ekonomie.  Odhalil např. rizika, která sebou pro ekonomiku státu nese veřejný dluh, či hovořil o nebezpečí přílišných zásahů státu do života jednotlivců.  Poté následovala bouřlivá diskuze nad různými otázkami spojenými s regulací ekonomiky.

Po obědě následovala přednáška PhDr. Miloše Brunclíka, Ph.D., který posluchače seznámil se základními tématy politologie. Posluchači s ním diskutovali o smyslu politiky a úloze politiků. Seznámili se také se základními charakteristikami reprezentativní demokracie i jejích alternativ. Celou přednáškou se prolínala diskuse o aktuálním dění ve společnosti.