Už dva a půl roku denně uveřejňujeme na Facebooku Citáty pro demokracii

21. února 2018 - CEVRO News
21 Únor

CEVRO už 2,5 roku provozuje na Facebooku projekt, jehož cílem je připomínat myšlenky osobností, které znaly a znají cenu svobody a demokracie.

Dnešní doba jako by zapoměla na hodnoty, které nám přinesly největší rozmach individuální svobody. Společnost podléhá relativizaci a není už ani schopna definovat, kde je její podstata a jaké jsou její největší hodnoty.

Chtěli bychom tedy výroky osobností připomenout, jaké jsou základní principy, na kterých naše společnost stojí. Neboť jen s uvědoměním můžeme doufat, že v budoucnu i bude stát.

Navštivte naší stránku na adrese www.facebook.com/citatyprodemokracii.