LKA v květnu 2015

19. května 2015
19 Kvě

V sobotu 16. května 2015 se uskutečnil poslední přednáškový den v rámci 12. ročníku Liberálně-konzervativní akademie. Dopolední přednáška byla věnována základům ústavního práva. Soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka seznámil posluchače s principy ústavního pořádku v České republice a diskutoval s nimi o roli jednotlivých institucí.

Úplný závěr výuky v tomto ročníku patřil Komunikaci a veřejné prezentaci. Jiří Frgal a Hana Svobodová poskytli posluchačům další tipy pro úspěšnou komunikaci. Poté následoval video trénink. Posluchači měli za domácí úkol vybrat si přísloví či úsloví, které má pro práci ve veřejném životě největší význam. S krátkým projevem na toto téma pak v sobotu předstoupili před kameru a ostatní posluchače. Při následném promítání svého vystoupení pak mohli pozorovat a komentovat svůj projev a zároveň dostali zpětnou vazbu od spolužáků i lektorů.