LKA v březnu 2015

13. března 2015
13 Bře

V sobotu 7. března pokračovala Liberálně-konzervativní akademie přednáškami z politologie a ekonomie. PhDr. Petr Sokol, Ph.D. přednášel o stranických a volebních systémech. Posluchače seznámil se základními pojmy teorie politických stran a dále představil typy stranických a volebních systémů s řadou příkladů z praxe.

Odpoledne následovala přednáška z ekonomie doc. JUDr. PhDr. Ilony Bažantové, CSc., která se věnovala peněžním, měnovým a fiskálním vztahům v hospodářství jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.