LKA v únoru 2015

09. února 2015
09 Únor

V sobotu 7. února se konaly další přednášky Liberálně-konzervativní akademie. Celým dnem se prolínalo téma Evropské unie. Nejdříve dopoledne v předmětu práva. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. se věnoval otázkám evropského  a národního práva a vztahům mezi těmito úrovněmi práva. V závěru své přednášky však posluchače seznámil ještě s některými principy práva na komunální úrovni.

Odpoledne v tématu Evropské unie pokračovala doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně, která přednášela o vývoji evropské integrace a představila také aktuální nastavení institucí Evropské unie po přijetí Lisabonské smlouvy.