LKA v lednu 2015

20. ledna 2015
20 Led

V sobotu 10. ledna se uskutečnil první přednáškový den Liberálně-konzervativní akademie v roce 2015. Dopoledne strávili posluchači s Markem Hlavicou, nezávislým konzultantem v oblasti PR a marketingu. Tématem setkání byl samozřejmě politický marketing, konkrétně public realtions. Marek Hlavica představil klíčové zásady komunikace s veřejností a rozdíly mezi politickými a korporátními public relations. V závěru tohoto bloku si posluchači sami vyzkoušeli sestavování komunikačního plánu na modelovém příkladu komunálních voleb v Praze.

Po obědě následoval blok ekonomie. Jaroslava Kypetová v něm posluchače seznámila s daňovou politikou jako po teoretické, tak praktické stránce. Náročné téma daní posluchače zaujalo a paní Kypetou zahrnuli řadou otázek.