LKA v listopadu 2014

01. prosince 2014
01 Pro

V sobotu 8. listopadu se konal další přednáškový den Liberálně-konzervativní akademie 2014/2015. Dopolední program patřil Marku Buchtovi a politickému marketingu. V první přednášce z politického marketingu v tomto ročníku se posluchači seznámili se základními pojmy a metodami oboru. Společně pak diskutovali o politickém marketingu nad ukázkami kampaní z různých období i různých částí světa. Odpoledne program pokračoval přednáškou na téma „Ekonomická analýza politiky“. Té se zhostil prof. Josef Šíma, rektor vysoké školy CEVRO Institut. Posluchačům představil základní myšlenky politické ekonomie a základní autory. Nechyběla bohatá debata o státních regulacích.