LKA v říjnu 2014

06. října 2014
06 Řij

V sobotu 4. října 2014 pokračoval 12. ročník Liberálně-konzervativní akademie přednáškami z práva a politologie.

Dopolední část programu strávili posluchači LKA s doc. JUDr. Alenou Mackovou, Ph.D., která je seznámila se systémem ochrany práv v České republice a se soukromým a veřejným právem. Posluchači měli také možnost diskutovat pojmy nového občanského zákoníku.

Po obědě následovala úvodní přednáška k předmětu politologie, jíž se zhostil PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. Posluchači tak během odpoledne diskutovali o smyslu politiky a správy věcí veřejných a dotkli se tak mnohých aktuálních témat, např. služebního zákona. Dále se seznámili např. se základním rozlišením ideologických směrů v politice.