LKA v dubnu 2014

07. dubna 2014
07 Dub

5. dubna 2014 přednášel na půdě Liberálně-konzervativní akademie doc. Petr Robejšek, politolog, publicista a konzultant dlouhodobě působící v Německu. Jeho tématem v rámci předmětu Mezinárodní vztahy byly národní zájmy.

Odpoledne následovala Komunikace a veřejná prezentace, kterou posluchače provedli PhDr. Jiří Frgal a Ing. Hana Svobodová. Součástí programu byl i praktický nácvik veřejného vystoupení natáčený na kameru.

 

LKA OČIMA POSLUCHAČŮ

Jako všechny dosavadní i dubnové přednášky byly věnovány velice zajímavým tématům. V dopoledním bloku nás docent Petr Robejšek provedl přednáškou na téma Národní zájem.

Vysvětlili jsme si pojem přirozený zájem, základní zájem i obecný národní zájem, což je blahobyt a bezpečnost a týká se každého národa ve stejné míře.  Jednoduchá definice národního zájmu neexistuje, ale vždy souvisí v každém historickém okamžiku s aktuální situací, ale i s historií země, s její velikostí a geografickou polohou.

Zamysleli jsme se i nad definicí slova blahobyt, nebo spíše dosažitelný blahobyt, a cestou k jeho dosažení.

Snažili jsme se zodpovědět si otázku, zda a proč státy spolupracují  při dosažení blahobytu, jaký synergický význam má EU, jak dosáhnout rovnováhy, co je to bezpečnostní dilema a další.

V odpoledním bloku jsme se opět po několika měsících vrátili k tématu Komunikace s PhDr. Jiřím Frgalem a Ing. Hanou Svobodovou.

V první části jsme se věnovali komunikaci a přesvědčovací prezentaci. Mluvené slovo má obrovskou spouštěcí sílu, a tak jsme probírali, co je při komunikaci s ostatními důležité – jak mluvit, jak dýchat a jakým způsobem co sdělit.

V druhé části přišel na řadu domácí úkol, který jsme dostali na předchozí přednášce komunikace. Měli jsme si připravit krátkou prezentaci 3 – 5 minut na téma „Které přísloví či úsloví má podle mého názoru největší význam pro práci v oblasti veřejného života a proč?“.

Každý přednášející se postavil před tabuli a pokusil se vysvětlit, proč právě to dané přísloví má pro něho ten největší význam. Snažil se při tom nevnímat zapnutou kameru, která natáčela každé jeho slovo i pohyb. Po dokončení všech prezentací jsme si je znovu pustili na videu. U každé jsme se zastavili a na základě poznatků z první části přednášky jsme postupně přišli na to, co který přednášející udělal špatně a co by bylo pro příště dobré zlepšit.

Jiřina Jurdová