LKA v březnu 2014

10. března 2014
10 Bře

8. března 2014 čekaly posluchače Liberálně-konzervativní akademie přednášky z práva a politologie. Dopolední přednášky se zhostil JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. V její první části se věnoval evropskému právu a jeho změnám po přijetí Lisabonské smlouvy. Druhá část pak byla věnována komunálnímu právu. Zde posluchači diskutovali např. povinnost zveřejňování informací.

Odpoledne následoval blok politologie v podání PhDr. Petra Sokola. Jeho tématem byly politické strany a stranické systémy. Posluchačům představil základní typologie politických stran a členění stranických systémů. Teoretická část přednášky byla doplněna mnoha příklady z České republiky i celého světa.