LKA v lednu 2014

11. ledna 2014
11 Led

11. ledna se uskutečnil první přednáškový blok Liberálně-konzervativní akademie v roce 2014. V dopolední části programu hovořil o vládních systémech v demokracii prorektor vysoké školy CEVRO Institut, Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. Závěr přednášky patřil diskusi, která se například věnovala vlivu současného prezidenta Miloše Zemana na vládní systém v ČR.

Odpolední část programu patřila Ing. Jaroslavě Kypetové, Ph.D., která se věnovala daňové politice a její praxi. Posluchači LKA se mimo jiné dozvěděli informace o funkci a klasifikaci daní, makroekonomických důsledcích zdanění či vlivu daní na chování poplatníka.

 

LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ AKADEMIE OČIMA POSLUCHAČŮ

Prezidentský systém, poloprezidentský, direktoriální či parlamentarismus? To byla témata prvního bloku přednášek 11.1.2014 naší Liberálně konzervativní akademie. V krátkém čase, který byl pro tato témata vymezen, jsme se i tak dozvěděli výhody i úskalí jednotlivých režimů. Když poslouchám přednášky, vždy si vybavím, co pro nás dané téma v praxi znamená. Osobně jsem si z těchto přednášek odnesl, že žádný z těchto systémů není dokonalý a lidstvo bude zřejmě stále hledat ten nejlepší kompromis mezi demokracií, autoritářstvím a tím, co je pro všechny přijatelné.

V odpoledním bloku jsme se věnovali daním, daňové politice, poplatkům a daňovému inkasu. Informací bylo mnoho a především obdivuji, že bylo možné toto téma doslova prosvištět během necelých čtyřech hodin. Možná také proto v důsledku této skutečnosti bylo zvoleno takové tempo pro obsah prezentace, která byla nahuštěna informacemi. Samotná přednáška byla vzhledem k rozsahu probírané látky časově krátká, ale o to víc bude zapotřebí, abychom si v klidu prostudovali materiály a odkazy, se kterými jsme byli seznámeni. I z této přednášky jsem si odnesl mnoho důležitých informací. Především to, že daně plní několik funkcí a je vždy potřeba hledat tu nejlepší cestu mezi jejich výší a tím, co je pro trh ještě akceptovatelné. A to je asi obecně i to, co je jedním z hlavních úkolů politiků - stálé hledání optimálního kompromisu mezi nutností a přijatelností.

Jelikož si myslím, že pohled jednoho člověka není dostačující, rozhodl jsem se v závěru druhého přednáškového bloku nechat kolovat krátký anonymní dotazník pro hodnocení přednášek mezi studenty. Požádal jsem je, aby hodnotili jako ve škole známkou 1-výborný až 5-nedostatečný formu, obsah i celkový dojem, jak se jim přednášky líbily. Hodnotilo celkem 16 studentů. Všem zúčastněným proto děkuji!

Milan Rusek