LKA v listopadu II. 2013

30. listopadu 2013
30 List

V sobotu 30. listopadu se uskutečnil čtvrtý přednáškový den 11. ročníku Liberálně-konzervativní akademie, poslední v roce 2013, který byl zahájen Markem Hlavicou, a to tématem Public relations a politika. Odpolední blok patřil politologii, a to za účasti PhDr. Miloše Brunclíka Ph.D., který se věnoval fenoménu úpadku standardních politických stran a růstu alternativních stran a hnutí. 

Po skončení druhé přednášky se jako již tradičně konal vánoční večírek, kterého se zúčastnili i někteří dřívější absolventi LKA.

 

LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ AKADEMIE OČIMA POSLUCHAČŮ

30. listopadu 2013 se uskutečnil další přednáškový den Liberálně - Konzervativní Akademie CEVRO Institutu.

Dopoledne byla podle harmonogramu naplánována přednáška Marka Hlavici, českého novináře a experta na komunikaci, který je zakladatelem agentury Impact a pracoval krom svých zahraničních zkušeností v oblasti PR pro významné společnosti jako Pepsi, ČEZ či Citibank.

Tématem bylo samozřejmě PR politických stran - jak se tvoří vztah k veřejnosti, jak média i sociální sítě fungují procesně, a to i co se týká jejich adresnosti a účinnosti. Následovalo srovnání korporátního a politického PR, které se lišilo zejména v neexistenci social responsibility v naší politice a naopak v užívání negativních kampaní, které ve firemní sféře nenajdeme. Hlavní překvapující poznatek, který jsem si odnesl byl, že trendem posledních let v českém politickém prostředí je, že neuspěje politik, který není dobrým řečníkem a voliče nepobaví.

Po přestávce k nám v odpolední části promluvil politolog PhDr. Miloš Brunclík, který zde vyučuje komparativní politologii a stranické systémy Evropy a kterého jsem znal i z dřívější konference CEVRO Institutu.

Tématem byla historie a tradice politických stran ve srovnání se současným volebním systémem. Podával mnoho zahraničních příkladů přímé i zastupitelské demokracie na nižších i vyšších úrovních politiky, např. ze Slovenska, západních i severských zemí. Zajímavá byla diskuze zvolení slovenského extrémisty županem či k nové přímé volbě prezidenta ČR.

Jan Kratochvíl, Mladí lidovci