Publikace Vypovídat pravdu a nic nezamlčet

04. října 2016 - CEVRO News
04 Řij

Objednávejte za 450,- vč. poštovného. Při osobním odběru v sídle CEVRO další sleva. 

 

Změny ve vedení Ústavu pro studium totalitních režimů zastavily vydání druhého dílu publikace přinášející protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. CEVRO považovalo uveřejnění dokumentů za důležitý veřejný zájem, proto jsme je vydali ve své režii.

‚V podstatě od roku 1989 se v české společnosti vede spor o právo na pravdivý a objektivní pohled na naši minulost. Bohužel, stále ještě mají v našem veřejném životě velký vliv politici, úředníci, ale i historici, ochotní podporovat svého druhu českou „osvětimskou lež“, bagatelizující a relativizující zločinnou praxi komunistického režimu. Pokud se takto nepřijatelně začíná chovat i Ústav pro studium totalitních režimů, jehož zákonné úkoly jsou v této oblasti stanovené právě naopak, nezbývá než zpozornět a podat pomocnou ruku.‘, říká o důvodech vydání publikace předseda správní rady CEVRO Ivan Langer.

Druhý díl publikace Vypovídat pravdu a nic nezamlčet editora Pavla Žáčka přináší zbývajících 178 protokolů i dalších písemností soustředěných parlamentní vyšetřovací komisí Federálního shromáždění ČSFR pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Mezi těmito až dosud veřejnosti nepřístupnými dokumenty z let 1990-1991 se nacházejí výslechy vybraných nomenklaturních funkcionářů Komunistické strany Československa, předlistopadového vedení federálního ministerstva vnitra včetně generálporučíka Alojze Lorence, cca 100 výslechů bývalých příslušníků komunistické politické policie Státní bezpečnosti v čele s náčelníkem centrální Hlavní správy kontrarozvědky SNB plukovníkem Karlem Vykypělem a dalších představitelů totalitního mocenského aparátu i dalších organizací. Součástí publikace je DVD, obsahující kopie několika poznámkových sešitů vedoucích funkcionářů Státní bezpečnosti, záznam o radiovém provozu některých útvarů SNB zasahujících na Národní třídě dne 17. listopadu 1989 nebo např. zachované části videozáznamů operativního průzkumu II. a IV. správy SNB přímo z dění během klíčové demonstrace našich moderních dějin.

Křest publikace proběhl ve čtvrtek 14. listopadu 2013 v sídle vysoké školy CEVRO Institut.

 

V souvislosti s vydáním knihy se uskutečnilo s autorem publikace Pavlem Žáčkem několik rozhlasových a televizních rozhovorů, při kterých mimo jiné proběhlo i samotné představení publikace:

Autentické záběry StB ze 17. listopadu jsou k dispozici ke shlédnutí na našem YouTube kanálu.

 

Pavel Žáček
Vypovídat pravdu a nic nezamlčet

Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989
Díl 2
Vydavatel: CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie, o. s.,
e-mail: info@cevro.cz, www.cevro.cz
formát B5, 1040 stran, knižní vazba + vložené DVD
Prodejní cena vč. poštovného a balného: 490,- Kč 450,-Kč
Vydání první
Praha 2013
ISBN 978-80-86816-33-3