LKA v listopadu I. 2013

05. listopadu 2013
05 List

2. listopadu se uskutečnil další přednáškový den Liberálně-konzervativní akademie. Dopolední část přednášek byla věnována politickému marketingu, a to v podání Ing. Marka Buchty, MBA. Odpoledne patřilo renomovanému ekonomovi a rektorovi vysoké školy CEVRO Institut prof. Josefu Šímovi, který hovořil na téma Ekonomická analýza politiky.
 

LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ AKADEMIE OČIMA POSLUCHAČŮ

Třetí přednáškový den letošního ročníku Liberálně – konzervativní akademie se uskutečnil 2. 11. 2013. V prvním bloku jsme se seznamovali s politickým marketingem a po obědě následoval blok druhý, jehož tématem byla Ekonomická analýza politiky.

Téma dopoledního bloku byl politický marketing, do kterého nás prostřednictvím souboru teorií, metod, technik a sociálních postupů, které mají za cíl přesvědčit občany, aby podpořili člověka, skupinu nebo politický subjekt, uvedl Ing. Marek Buchta, marketingový poradce a přednášející na vysoké škole CEVRO Institut. Dozvěděli jsme se, že cílem politického marketingu je maximální možné naplnění ideálů a cílů politického subjektu, seznámili jsme se se specifiky politického marketingu, s jeho odlišnostmi, které se v komerčním marketingu nepoužívají, nebo nejsou k dispozici. Seznámili jsme se tedy s politickým marketingem s jeho teorií i praxí a s politickými kampaněmi. Protože shodou okolností třetí přednáškový proběhl týden po předčasných volbách do PSP ČR, měli jsme možnost zhodnotit politické kampaně českých politických stran, jejich vývoj a jejich srovnání se světem, ze kterého si vzaly inspiraci. Diskutovali jsme se jak komunikovat s voličem, jaké využít nástroje pro kontaktování voličů a mnoho dalšího. Pan přednášející podal výklad sympatickou formou, která zaujala.

Přednášejícím odpoledního bloku Ekonomické analýzy politiky byl Ing. Josef Šíma, rektor vysoké školy CEVRO institut, který se při jejím vzniku podílel na utváření ekonomických předmětů. Seznámil nás s nejdůležitějšími ekonomickými pojednáními svých dob, které vznikaly jako reakce na skutečné nebo domnělé omyly. Diskutovali jsme také o tom, jakým způsobem zdokonalovat ekonomické myšlení, a na příkladech nám ukázal, že i současná ekonomická věda je stále plná omylů, předsudků a mýtů, proti nimž je třeba bojovat. Seznámili jsme se s hrozbou centrálního plánování i s principem fungování trhu, a jak se snaží okolní vlivy z různých důvodů do něj zasahovat a popírat tak přirozenost, která bere svobodu samostatně a přirozeně se vyvíjet. Závěrem mi došlo, ať v ekonomice, nebo člověku bereme svobodu a snažíme se popírat jeho přirozenost, tento proces musí vést nutně ke krizi, ať morální, politické nebo ekonomické.

Moniká opatrná