LKA v říjnu 2013

07. října 2013
07 Řij

5. října pokračovala Liberálně-konzervativní akademie s přednáškami z oblasti práva a mezinárodních vztahů. Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. vedla dopolední část programu LKA, která byla věnovaná právu. Část přednášky byla věnována i novému občanskému zákoníku. Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. seznámil přednášející s vývojem mezinárodních vztahů.

 

LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ AKADEMIE OČIMA POSLUCHAČŮ

Dne 5.10.2013 se uskutečnil druhý přednáškový den letošního ročníku. Pro mě osobně to byl první den, kterého jsem se mohl zúčastnit a měl jsem tedy velká očekávání - která mohu říci byla naplněna. Přednáškové bloky obou lektorů hodnotím velmi kladně.

Dopolední program byl zaměřen na právo, především tedy na právo soukromé/občanské. Paní lektorka z právnické fakulty Univerzity Karlovy si pro nás připravila stručný, přesto velmi obsáhlý a věcný výklad, do kterého zapojila i nás posluchače formou diskuze či uváděním příkladů z praxe. Jako největší přínos tohoto bloku vidím výklad o novém občanském zákoníku, který je aktuálním tématem a zasáhne všechny z nás. Toto téma bylo z mého pohledu nejzajímavější a forma tohoto bloku dokázala udržet pozornost všech posluchačů, kteří se také aktivně zapojovali do diskuze a kladli dotazy.

Po prvním bloku následoval oběd o patro níže, ve velmi přátelském prostředí malé jídelny CEVRO Institutu.

Druhý přednáškový blok v odpoledních hodinách byl zaměřen na mezinárodní vztahy. Tomuto tématu se věnoval lektor z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií z Masarykovy univerzity v Brně. Úvod byl věnován stručnému vývoji vědy o mezinárodních vztazích, následován blokem o vývoji mezinárodních vztahů v rámci evropských států. V odpoledních hodinách bylo již pro přednášejícího určitě těžké udržet pozornost posluchačů a tak byl přednes výhradně jednostranný. Nicméně téma studené války a citace autorů s různorodou predikací vztahů jsem považoval za velmi zajímavé a přínosné.

Z tohoto dne jsem získal spoustu nových informací, zejména souvisejících tipů na odbornou literaturu a už se těším na další den LKA.

Lukáš Turišin